STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48931 19013065/HSCBA-HN 190000560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ mổ đục thuỷ tinh thể

Còn hiệu lực

48932 19013066/HSCBA-HN 190000561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ mổ Glocom

Còn hiệu lực

48933 19013067/HSCBA-HN 190000562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ nạo phá thai

Còn hiệu lực

48934 19013068/HSCBA-HN 190000563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ đình sản nam

Còn hiệu lực

48935 19013069/HSCBA-HN 190000564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ đình sản nữ

Còn hiệu lực

48936 19013058/HSCBA-HN 190000565/PCBA-HN

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIONET VIỆT NAM SPOTCHECK TSH MicroPlate Kit - Bộ thử chuẩn TSH dùng cho máy phân tích

Còn hiệu lực

48937 19013060/HSCBA-HN 190000566/PCBA-HN

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIONET VIỆT NAM GAL Reagent Kit - Bộ thử chuẩn GAL dùng cho máy phân tích

Còn hiệu lực

48938 19013059/HSCBA-HN 190000567/PCBA-HN

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIONET VIỆT NAM PHE Reagent Kit - Bộ thử chuẩn PHE dùng cho máy phân tích

Còn hiệu lực

48939 19006396/HSCBSX-HN 190000013/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT Dụng cụ phát hiện thai sớm.

Còn hiệu lực

48940 19013020/HSCBA-HN 190000568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy chuyển lam kính tự động

Còn hiệu lực