STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49031 19012054/HSCBA-HCM 190000355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc hút dịch Vliwazell®

Còn hiệu lực

49032 19012055/HSCBA-HCM 190000356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc Solvaline® N

Còn hiệu lực

49033 19012056/HSCBA-HCM 190000357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape®

Còn hiệu lực

49034 19012057/HSCBA-HCM 190000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng Curapor®

Còn hiệu lực

49035 19012040/HSCBA-HCM 190000360/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH LARMES ETR 0,18%

Còn hiệu lực

49036 19012053/HSCBA-HCM 190000361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Cáp nối cho đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

49037 19012052/HSCBA-HCM 190000362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nắp đậy dùng cho đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

49038 19012050/HSCBA-HCM 190000363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT Giường hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

49039 19012016/HSCBA-HCM 190000342/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Phim in y tế khô

Còn hiệu lực

49040 19012021/HSCBA-HCM 190000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Kính khám và điều trị mắt

Còn hiệu lực