STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49111 000.00.16.H60-201009-0001 210000001/PCBSX-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI PHÚ Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

49112 000.00.19.H29-210414-0014 210000053/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN

Còn hiệu lực

49113 000.00.19.H29-210304-0001 210000261/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

49114 000.00.19.H29-210412-0007 210000262/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM Khẩu trang y tế - 4 lớp

Còn hiệu lực

49115 000.00.19.H29-210412-0008 210000263/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM Khẩu trang y tế - 3 lớp

Còn hiệu lực

49116 000.00.12.H19-210414-0001 210000004/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM Tăm bông y tế

Còn hiệu lực

49117 000.00.17.H09-210329-0001 210000009/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Que đè lưỡi

Còn hiệu lực

49118 000.00.04.G18-201203-0008 210064GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro định tính HCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

49119 000.00.04.G18-210409-00014 21000196/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Máy thăm dò điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp tim

Còn hiệu lực

49120 000.00.04.G18-210409-00015 21000195/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực