STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49371 19012711/HSCBA-HCM 190000983/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Miếng nhựa gắn bên trong hàm giả tháo lắp

Còn hiệu lực

49372 19012712/HSCBA-HCM 190000984/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Khuông đúc trụ phục hình

Còn hiệu lực

49373 19012713/HSCBA-HCM 190000985/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ vặn nha khoa

Còn hiệu lực

49374 19012716/HSCBA-HCM 190000986/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ tháo lắp hàm giả

Còn hiệu lực

49375 19009332/HSCBMB-HCM 190000162/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ BẢO MINH

Còn hiệu lực

49376 19009324/HSCBMB-HCM 190000161/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT

Còn hiệu lực

49377 19000069/HSCBA-HD 190000025/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi TPro nosecare gold

Còn hiệu lực

49378 19000070/HSCBA-HD 190000026/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Tpro Nosecare baby

Còn hiệu lực

49379 19000072/HSCBA-HD 190000027/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Kasaidol GT for adults

Còn hiệu lực

49380 19000073/HSCBA-HD 190000028/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Kasaidol GT for babies

Còn hiệu lực