STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49421 18009147/HSCBA-HCM 180000242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NOVA XANH HỌ KẸP MẠCH MÁU ĐÔI

Còn hiệu lực

49422 18009103/HSCBA-HCM 180000243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ NONG

Còn hiệu lực

49423 18009106/HSCBA-HCM 180000245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MẠCH MÁU, ỐNG PHÌNH MẠCH MÁU

Còn hiệu lực

49424 18009108/HSCBA-HCM 180000246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MÔ/TỔ CHỨC TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

49425 18009109/HSCBA-HCM 180000247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ NHÍP (KẸP) PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

49426 18009110/HSCBA-HCM 180000248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ GIỮ/DẪN

Còn hiệu lực

49427 18009111/HSCBA-HCM 180000249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ NONG

Còn hiệu lực

49428 18009112/HSCBA-HCM 180000250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP THÁO LẮP CLIP MẠCH MÁU

Còn hiệu lực

49429 18009113/HSCBA-HCM 180000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ MÓC CHỈ

Còn hiệu lực

49430 18009114/HSCBA-HCM 180000252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ THƯỚC ĐO

Còn hiệu lực