STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49531 19012704/HSCBA-HN 190000255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

49532 19012744/HSCBA-HN 190000263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Băng dính vải lụa y tế

Còn hiệu lực

49533 19012743/HSCBA-HN 190000264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Băng dính y tế

Còn hiệu lực

49534 19012745/HSCBA-HN 190000266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Vòng đeo tay bệnh nhân

Còn hiệu lực

49535 19006389/HSCBSX-HN 190000007/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT VẠN PHÚC Đai nẹp và các sản phẩm chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

49536 19012657/HSCBA-HN 190000270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

49537 19012656/HSCBA-HN 190000271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

49538 19012749/HSCBA-HN 190000273/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Megasonic

Còn hiệu lực

49539 19012619/HSCBA-HN 190000274/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LABOCHEM VIỆT NAM GĂNG TAY KHÁM

Còn hiệu lực

49540 19012752/HSCBA-HN 190000276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN Bảng chiếu thử thị lực màn hình LCD

Còn hiệu lực