STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49571 18009115/HSCBA-HCM 180000207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Bộ chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

49572 18009095/HSCBA-HCM 180000208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Đèn khám Tai Mũi Họng

Còn hiệu lực

49573 18009092/HSCBA-HCM 180000209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu dán hàm giả, Miếng dán hàm giả, Viên làm sạch hàm giả, Viên làm sạch khay chỉnh hình răng.

Còn hiệu lực

49574 18009093/HSCBA-HCM 180000210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

49575 18009116/HSCBA-HCM 180000211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Dây dẫn

Còn hiệu lực

49576 18009117/HSCBA-HCM 180000212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống thông

Còn hiệu lực

49577 18009118/HSCBA-HCM 180000213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Bộ dụng cụ tán sỏi

Còn hiệu lực

49578 18009122/HSCBA-HCM 180000214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây nối bơm tiêm (DISPOEX)

Còn hiệu lực

49579 18009096/HSCBA-HCM 180000215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Dụng cụ định vị bệnh nhân

Còn hiệu lực

49580 17008243/HSCBA-HCM 180000216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu

Còn hiệu lực