STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49581 18009126/HSCBA-HCM 180000217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp dạng thủy ngân

Còn hiệu lực

49582 18009124/HSCBA-HCM 180000218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Ống nghe y tế

Còn hiệu lực

49583 18009125/HSCBA-HCM 180000219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

49584 18009101/HSCBA-HCM 180000220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ HOA TOÀN CẦU Giấy in nhiệt y tế

Còn hiệu lực

49585 18009136/HSCBA-HCM 180000221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Cuộn túi ép Dẹp/ phồng tiệt trùng các loại

Còn hiệu lực

49586 18009131/HSCBA-HCM 180000222/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Hệ thống dụng cụ nong dũa ống tuỷ

Còn hiệu lực

49587 18009137/HSCBA-HCM 180000223/PCBA-HCM

CTY TNHH TM XNK GIA VIỆT Theo Danh Mục Đính Kèm

Còn hiệu lực

49588 18009139/HSCBA-HCM 180000224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

49589 18009077/HSCBA-HCM 180000225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Vôi soda dùng trong phòng mổ

Còn hiệu lực

49590 18009078/HSCBA-HCM 180000226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy cân và lắc túi máu và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực