STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49581 000.00.19.H26-210308-0001 210000017/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT HB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49582 000.00.19.H26-210310-0009 210000293/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

49583 000.00.19.H26-210310-0010 210000294/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Bàn khám sản, Bàn sản phụ khoa

Còn hiệu lực

49584 000.00.19.H26-201201-0001 210000298/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết DNA/RNA của virus

Còn hiệu lực

49585 000.00.19.H26-210305-0041 210000083/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SHT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49586 000.00.19.H26-210311-0010 210000084/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SURGMED+

Còn hiệu lực

49587 000.00.19.H26-210312-0009 210000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế chống bụi mịn K-MASK

Còn hiệu lực

49588 000.00.19.H26-210311-0002 210000085/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VICAS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49589 000.00.19.H26-210312-0019 210000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDIVISION VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49590 000.00.19.H26-210312-0002 210000302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng che mắt Neoshades

Còn hiệu lực