STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49591 000.00.19.H29-210203-0019 210000108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ đệm/đầm xương các loại các cỡ

Còn hiệu lực

49592 000.00.19.H29-210203-0018 210000109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ đè lưỡi các loại các cỡ

Còn hiệu lực

49593 000.00.19.H29-210203-0017 210000110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ cố định và giữ xương trong phẫu thuật các loại các cỡ

Còn hiệu lực

49594 000.00.19.H29-210225-0001 210000020/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TAM VŨ Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

49595 000.00.19.H26-210223-0006 210000206/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN THỊNH ĐƯỜNG TẠI HÀ NỘI RĂNG MIỆNG AN THỊNH ĐƯỜNG

Còn hiệu lực

49596 000.00.19.H26-210223-0008 210000207/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN THỊNH ĐƯỜNG TẠI HÀ NỘI VIÊN ĐẶT THẢO MỘC LINH

Còn hiệu lực

49597 000.00.19.H26-210223-0011 210000208/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN THỊNH ĐƯỜNG TẠI HÀ NỘI XOANG AN THỊNH ĐƯỜNG

Còn hiệu lực

49598 000.00.19.H26-210223-0010 210000209/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC AN THỊNH ĐƯỜNG TẠI HÀ NỘI XOA BÓP AN THỊNH ĐƯỜNG

Còn hiệu lực

49599 000.00.19.H26-210224-0009 210000212/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VEZO Gel thụt Hi Lady

Còn hiệu lực

49600 000.00.19.H15-210227-0001 210000002/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Còn hiệu lực