STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49611 000.00.19.H29-201231-0013 210000107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T-R KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

49612 000.00.16.H05-210208-0001 210000007/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49613 000.00.17.H07-210203-0001 210000002/PCBSX-BT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ TÂY VIỆT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

49614 000.00.16.H23-210227-0001 210000005/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Xịt xoang muối biển HP Gold Sea Salt

Còn hiệu lực

49615 000.00.10.H31-210222-0001 210000005/PCBA-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Găng tay Y tế

Còn hiệu lực

49616 000.00.19.H29-201116-0004 210000102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Máy cưa bột và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

49617 000.00.19.H29-210203-0010 210000103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kéo cắt dây thép, lưỡi răng cưa, dài 13cm (TC-SEITENSCHNEIDER, 13 CM)

Còn hiệu lực

49618 000.00.19.H29-210204-0017 210000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTHPOINT INTERNATIONAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49619 000.00.19.H29-210209-0001 210000104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49620 000.00.19.H29-210205-0003 210000105/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Đồng hồ đo áp lực bóng chèn ống đặt và mở khí quản và các phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực