STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49641 19000176/HSHNPL-BYT 19000488/BYT-CCHNPL

NGUYỄN QUỐC OAI

Còn hiệu lực

49642 19000223/HSHNPL-BYT 19000486/BYT-CCHNPL

ĐÀO HỒNG THẮNG

Còn hiệu lực

49643 19000222/HSHNPL-BYT 19000484/BYT-CCHNPL

TRẦN QUANG TUẤN

Còn hiệu lực

49644 19000221/HSHNPL-BYT 19000482/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN AN

Còn hiệu lực

49645 19000217/HSHNPL-BYT 19000480/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỤC HIỀN

Còn hiệu lực

49646 19000215/HSHNPL-BYT 19000474/BYT-CCHNPL

LÊ NGỌC ANH

Còn hiệu lực

49647 19000212/HSHNPL-BYT 19000472/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN HÒA

Còn hiệu lực

49648 19000210/HSHNPL-BYT 19000470/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY KHOA

Còn hiệu lực

49649 19000209/HSHNPL-BYT 19000468/BYT-CCHNPL

PHẠM THỊ THANH THỦY

Còn hiệu lực

49650 19000207/HSHNPL-BYT 19000466/BYT-CCHNPL

LẠI THỊ PHONG LAN

Còn hiệu lực