STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49641 18011183/HSCBA-HN 180001425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

49642 18011186/HSCBA-HN 180001426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Hộp dụng cụ tiệt trùng bằng inox

Còn hiệu lực

49643 18011200/HSCBA-HN 180001427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

49644 18011187/HSCBA-HN 180001428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Hộp dụng cụ bằng inox

Còn hiệu lực

49645 18011201/HSCBA-HN 180001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường cấp cứu đa năng

Còn hiệu lực

49646 18011175/HSCBA-HN 180001430/PCBA-HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT QUANG MINH Máy rửa phim X-quang tự động

Còn hiệu lực

49647 18011173/HSCBA-HN 180001431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM Bàn mổ đa năng điện

Còn hiệu lực

49648 18011724/HSCBMB-HN 180000211/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHÊ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

49649 18011174/HSCBA-HN 180001432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM Giường điện sản khoa

Còn hiệu lực

49650 18011182/HSCBA-HN 180001433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH Băng dính lụa

Còn hiệu lực