STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49701 19000356/HSHNPL-BYT 19000662/BYT-CCHNPL

TRẦN KIM ĐIỀN

Còn hiệu lực

49702 19000306/HSHNPL-BYT 19000661/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TIẾN NAM

Còn hiệu lực

49703 19000329/HSHNPL-BYT 19000660/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN CẨM

Còn hiệu lực

49704 19000374/HSHNPL-BYT 19000659/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Còn hiệu lực

49705 19000370/HSHNPL-BYT 19000658/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

49706 19000371/HSHNPL-BYT 19000657/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HƯỜNG

Còn hiệu lực

49707 19000402/HSHNPL-BYT 19000656/BYT-CCHNPL

HUỲNH KIM PHƯỢNG

Còn hiệu lực

49708 19000323/HSHNPL-BYT 19000655/BYT-CCHNPL

CHU VĂN TÂN

Còn hiệu lực

49709 19000344/HSHNPL-BYT 19000654/BYT-CCHNPL

TRẦN TRỌNG TOẢN

Còn hiệu lực

49710 18000005/HSCBMB-BG 190000001/PCBMB-BG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực