STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49751 18008847/HSCBMB-HCM 180000016/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI THÀNH

Còn hiệu lực

49752 17008834/HSCBMB-HCM 180000015/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÍCH NGÂN

Còn hiệu lực

49753 18009741/HSCBA-HN 180000131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DỤNG CỤ HÚT MŨI (NASAL ASPIRATOR)

Còn hiệu lực

49754 18009739/HSCBA-HN 180000132/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN HẠ SỐT (COOLING GEL SHEET)

Còn hiệu lực

49755 18009740/HSCBA-HN 180000134/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR TÚI HẬU MÔN NHÂN TẠO SOFTOMY (SOFTOMY COLOSTOMY BAG)

Còn hiệu lực

49756 18009738/HSCBA-HN 180000135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR GẠC PHẪU THUẬT (GAUZE SPONGES)

Còn hiệu lực

49757 18009744/HSCBA-HN 180000136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BƠM CHO ĂN SỬ DỤNG MỘT LẦN ( DISPOSABLE FEEDING SYRINGE)

Còn hiệu lực

49758 18009737/HSCBA-HN 180000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH TANA (TANA ACTIVE CARBON MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

49759 18009745/HSCBA-HN 180000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR CHỈ NHA KHOA (DENTAL FLOSS)

Còn hiệu lực

49760 18000016/HSCBA-NĐ 180000004/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch vệ sinh mũi Ospay sea

Còn hiệu lực