STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49761 19011900/HSCBMB-HN 190000017/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49762 19012575/HSCBA-HN 190000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Bàn mổ

Còn hiệu lực

49763 19011901/HSCBMB-HN 190000018/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THIÊN

Còn hiệu lực

49764 19011894/HSCBMB-HN 190000019/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

49765 19012583/HSCBA-HN 190000148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Màn hình monitor chuyên dụng

Còn hiệu lực

49766 19006383/HSCBSX-HN 190000002/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ rửa mũi (bình rửa mũi & hỗn hợp rửa mũi)

Còn hiệu lực

49767 19012580/HSCBA-HN 190000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

49768 19012587/HSCBA-HN 190000151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%.

Còn hiệu lực

49769 19012554/HSCBA-HN 190000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK CỒN 70 º.

Còn hiệu lực

49770 19012555/HSCBA-HN 190000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK CỒN 90º

Còn hiệu lực