STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49911 19012625/HSCBA-HCM 190000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm IVD InviMag/IG

Còn hiệu lực

49912 19012626/HSCBA-HCM 190000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm IVD RTP

Còn hiệu lực

49913 19012627/HSCBA-HCM 190000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm IVD InviTrap

Còn hiệu lực

49914 19012628/HSCBA-HCM 190000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm IVD Invisorb

Còn hiệu lực

49915 19012606/HSCBA-HCM 190000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Thuốc thử dùng cho Máy Phân Tích Huyết Học

Còn hiệu lực

49916 19012634/HSCBA-HCM 190000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT SÁP NHA KHOA

Còn hiệu lực

49917 19009303/HSCBMB-HCM 190000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM

Còn hiệu lực

49918 19009302/HSCBMB-HCM 190000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT

Còn hiệu lực

49919 19009301/HSCBMB-HCM 190000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUẤN ĐẠT

Còn hiệu lực

49920 19000017/HSCBA-TB 190000007/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Băng dán y tế

Còn hiệu lực