STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49941 000.00.19.H26-201229-0004 210000017/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUJIFRANCE XỊT THÔNG XOANG FUJI

Còn hiệu lực

49942 000.00.19.H26-201225-0009 210000006/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUANG ANH

Còn hiệu lực

49943 000.00.19.H26-201124-0011 210000018/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch đệm rửa

Còn hiệu lực

49944 000.00.19.H26-201230-0006 210000019/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH BANKFOOD Ethanol 70° ± 2°

Còn hiệu lực

49945 000.00.19.H26-201230-0007 210000020/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH BANKFOOD Ethanol 90° ± 2°

Còn hiệu lực

49946 000.00.19.H26-201230-0008 210000021/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH BANKFOOD Nước muối sinh lý Mekong

Còn hiệu lực

49947 000.00.19.H26-210104-0004 210000022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ XANH Nước súc miệng Mường Nha

Còn hiệu lực

49948 000.00.19.H26-201218-0008 210000007/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Còn hiệu lực

49949 000.00.19.H26-201225-0011 210000023/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO DUNG DỊCH KHÍ DUNG

Còn hiệu lực

49950 000.00.19.H26-201224-0011 210000002/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Còn hiệu lực