STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49971 18010527/HSCBA-HCM 180001541/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 8000

Còn hiệu lực

49972 18010529/HSCBA-HCM 180001542/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM LÊ GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

49973 18009020/HSCBMB-HCM 180000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG

Còn hiệu lực

49974 18010534/HSCBA-HCM 180001544/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC ĐÈN ĐỌC PHIM X QUANG CÔNG NGHỆ LED

Còn hiệu lực

49975 18009021/HSCBMB-HCM 180000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THỊNH

Còn hiệu lực

49976 18010535/HSCBA-HCM 180001545/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC XE LĂN DÙNG CHO PHÒNG MRI

Còn hiệu lực

49977 18010536/HSCBA-HCM 180001546/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Dụng cụ đánh bóng

Còn hiệu lực

49978 18009022/HSCBMB-HCM 180000178/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÌNH AN

Còn hiệu lực

49979 18010538/HSCBA-HCM 180001547/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS Găng tay khám

Còn hiệu lực

49980 18009023/HSCBMB-HCM 180000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS

Còn hiệu lực