STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49981 000.00.19.H26-210203-0003 210000011/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49982 000.00.19.H26-210201-0010 210000149/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA XOANG TRIỆU GIA PLUS

Còn hiệu lực

49983 000.00.19.H26-210201-0009 210000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA XỊT MŨI HỌNG TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

49984 000.00.19.H26-210201-0008 210000151/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA GEL XOA BÓP TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

49985 000.00.19.H26-210204-0001 210000152/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT Găng tay y tế

Còn hiệu lực

49986 000.00.19.H29-210115-0008 210000019/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED

Còn hiệu lực

49987 000.00.19.H29-201120-0015 210000073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD BĂNG BÓ BỘT THUỶ TINH

Còn hiệu lực

49988 000.00.19.H29-210113-0002 210000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Bộ sinh dùng 1 lần (đã tiệt trùng)

Còn hiệu lực

49989 000.00.19.H29-210114-0002 210000075/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi IRIS PHARMA trẻ em

Còn hiệu lực

49990 000.00.19.H29-210115-0012 210000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B Máy in phim khô

Còn hiệu lực