STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50021 000.00.25.H47-210121-0001 210000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY TNHH GAPADENT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50022 000.00.17.H09-210127-0002 210000006/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ Y TẾ CUỘC SỐNG XANH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

50023 000.00.16.H10-210112-0001 210000001/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A Găng tay cao su y tế latex

Còn hiệu lực

50024 000.00.19.H26-210106-0011 210000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA DUNG DỊCH VỆ SINH MIỆNG LƯỠI FD CARE

Còn hiệu lực

50025 000.00.19.H26-210111-0004 210000109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM AIT XỊT HỌNG KENBEE

Còn hiệu lực

50026 000.00.19.H26-210118-0006 210000110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHGT Găng tay cao su khám bệnh

Còn hiệu lực

50027 000.00.19.H26-201022-0015 210000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

50028 000.00.19.H26-210115-0004 210000111/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO KHAY Y TẾ

Còn hiệu lực

50029 000.00.19.H26-210115-0005 210000112/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG

Còn hiệu lực

50030 000.00.19.H26-210115-0009 210000113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực