STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50051 17008379/HSCBA-HCM 180000096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Nexcare Waterproof Transparent Dressing with Pad

Còn hiệu lực

50052 17008281/HSCBA-HCM 180000097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC IZDS Connecting Cable

Còn hiệu lực

50053 17008906/HSCBA-HCM 180000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG BỘT AN PHÚC BÌNH

Còn hiệu lực

50054 17001120/HSCBA-BD 180000009/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC CHÂU Đèn khám

Còn hiệu lực

50055 17008546/HSCBA-HN 180000077/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Máy phân tích điện giải, Điện cực dùng cho Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

50056 18009747/HSCBA-HN 180000078/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN Máy in phim nhiệt

Còn hiệu lực

50057 18009758/HSCBA-HN 180000079/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Ống nghe y tế

Còn hiệu lực

50058 18009749/HSCBA-HN 180000080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ tùy biến tử cung

Còn hiệu lực

50059 18009753/HSCBA-HN 180000081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kim chọc dò

Còn hiệu lực

50060 18009750/HSCBA-HN 180000082/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực