STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50091 000.00.19.H29-210126-0002 210000015/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

50092 000.00.19.H29-210120-0009 210000016/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA

Còn hiệu lực

50093 000.00.19.H29-210108-0012 210000014/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VINA BIOTECH Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

50094 000.00.19.H29-210114-0007 210000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA MỸ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50095 000.00.19.H29-201201-0005 210000069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ BỘ DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

50096 000.00.19.H29-210125-0002 210000016/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG Môi trường nuôi cấy vi sinh vật đổ sẵn trong đĩa Petri, chai và ống.

Còn hiệu lực

50097 000.00.25.H47-210121-0001 210000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY TNHH GAPADENT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50098 000.00.17.H09-210127-0002 210000006/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ Y TẾ CUỘC SỐNG XANH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

50099 000.00.16.H10-210112-0001 210000001/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A Găng tay cao su y tế latex

Còn hiệu lực

50100 000.00.19.H26-210106-0011 210000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA DUNG DỊCH VỆ SINH MIỆNG LƯỠI FD CARE

Còn hiệu lực