STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50101 20013506/HSCBA-HCM 200000073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT Dung dịch xịt tan ráy tai CLEAR OTIC

Còn hiệu lực

50102 20013494/HSCBA-HCM 200000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Linh kiện chân giả

Còn hiệu lực

50103 20013486/HSCBA-HCM 200000075/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp mắt cá chân Malleo Direxa Stirrup

Còn hiệu lực

50104 20013487/HSCBA-HCM 200000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chân ống cao Infinity Air Walker

Còn hiệu lực

50105 20013489/HSCBA-HCM 200000077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp cổ tay Manu Arexa

Còn hiệu lực

50106 20013490/HSCBA-HCM 200000078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chỉnh hình khớp gối Genu Arexa

Còn hiệu lực

50107 20013491/HSCBA-HCM 200000079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chỉnh hình khớp gối Genu Immobil Vario T

Còn hiệu lực

50108 20013492/HSCBA-HCM 200000080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp bao khớp gối Genu Direxa

Còn hiệu lực

50109 20013493/HSCBA-HCM 200000081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp lưng Smartspine LSO

Còn hiệu lực

50110 20013488/HSCBA-HCM 200000082/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Nẹp chân ống thấp Infinity Air Walker

Còn hiệu lực