STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50201 17009528/HSCBA-HN 170002823/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

50202 17009516/HSCBA-HN 170002824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Ống môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu Eswab

Còn hiệu lực

50203 17009251/HSCBA-HN 170002825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ thụt tháo hậu môn nhân tạo Iryflex

Còn hiệu lực

50204 17009514/HSCBA-HN 170002826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Môi trường Amies Agar gel chứa than hoạt tính

Còn hiệu lực

50205 17009079/HSCBA-HN 170002827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Phụ kiện làm sạch

Còn hiệu lực

50206 17009513/HSCBA-HN 170002828/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Môi trường Amies Agar gel không chứa than hoạt tính

Còn hiệu lực

50207 17009559/HSCBA-HN 170002829/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Giường hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

50208 17009458/HSCBA-HN 170002830/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG GC Tooth Mousse Plus (Vật liệu nha khoa bảo vệ răng)

Còn hiệu lực

50209 17009566/HSCBA-HN 170002831/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Bộ lấy dấu nha khoa

Còn hiệu lực

50210 17009460/HSCBA-HN 170002832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG Aroma Fine Plus 500gx40 Normal Set (Vật liệu lấy dấu răng)

Còn hiệu lực