STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50251 18011052/HSCBA-HN 180001312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

50252 18011053/HSCBA-HN 180001313/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

50253 18011701/HSCBMB-HN 180000190/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN

Còn hiệu lực

50254 18011058/HSCBA-HN 180001314/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

50255 18011059/HSCBA-HN 180001315/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

50256 18011060/HSCBA-HN 180001316/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tạo ion âm

Còn hiệu lực

50257 18011063/HSCBA-HN 180001317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

50258 18011064/HSCBA-HN 180001318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

50259 18011702/HSCBMB-HN 180000191/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH

Còn hiệu lực

50260 18011067/HSCBA-HN 180001319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy thử thị lực kỹ thuật số kèm phụ kiện

Còn hiệu lực