STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50281 170006016/HSCBA-HN 170000725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Bẫy polyp

Còn hiệu lực

50282 17001306/HSCBMB-ĐNa 170000010/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH VĂN THANH

Còn hiệu lực

50283 170005412/HSCBA-HN 170000726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Vợt hớt dị vật

Còn hiệu lực

50284 17007275/HSCBA-HN 170000728/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cầu nối thanh dọc

Còn hiệu lực

50285 17007272/HSCBA-HN 170000729/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dò lỗ đinh đặc

Còn hiệu lực

50286 17007273/HSCBA-HN 170000730/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ bảo vệ tổ chức đầu gần

Còn hiệu lực

50287 17007281/HSCBA-HN 170000731/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục, nạo xương

Còn hiệu lực

50288 17007274/HSCBA-HN 170000732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ thanh dọc

Còn hiệu lực

50289 17011027/HSCBMB-HN 170000804/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

50290 17007268/HSCBA-HN 170000734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ mũi khoan

Còn hiệu lực