STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50651 000.00.03.H42-201211-0001 200000005/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

50652 000.00.19.H26-201211-0008 200002179/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG Nova Băng keo (dính) y tế

Còn hiệu lực

50653 000.00.16.H40-200924-0001 200000040/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50654 000.00.17.H09-201204-0001 200000142/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

50655 000.00.17.H09-201210-0001 200000060/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ THIÊN HƯNG Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

50656 000.00.19.H29-201126-0004 200002146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Chỉ co nướu răng

Còn hiệu lực

50657 000.00.19.H29-201203-0002 200002147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

50658 000.00.19.H29-201201-0004 200000334/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

50659 000.00.19.H29-201113-0001 200002148/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÃI THÀNH ĐẠT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50660 000.00.19.H29-201113-0002 200002149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÃI THÀNH ĐẠT Khẩu trang y tế MAITHANHDAT

Còn hiệu lực