STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50711 000.00.17.H62-201210-0001 200000031/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM BĂNG FILM CÓ GẠC VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

50712 000.00.17.H62-201210-0002 200000032/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM GẠC VÔ TRÙNG TRONG SUỐT

Còn hiệu lực

50713 000.00.16.H23-201128-0001 200000120/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50714 000.00.16.H23-201211-0001 200000057/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM NAM DƯƠNG Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

50715 000.00.19.H29-201210-0009 200002163/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Lưỡi đặt nội khí quản dùng một lần

Còn hiệu lực

50716 000.00.19.H29-201209-0005 200002164/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Bộ đặt nội khí quản có camera và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

50717 000.00.19.H29-201210-0006 200002165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG PHÁT Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

50718 000.00.19.H26-201127-0004 200002180/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

50719 000.00.19.H26-201130-0024 200002181/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

50720 000.00.19.H26-201118-0017 200000458/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực