STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50731 19013177/HSCBA-HN 190000661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ SAO MAI Đèn khám tai - mũi

Còn hiệu lực

50732 19013178/HSCBA-HN 190000662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ SAO MAI Đèn soi da

Còn hiệu lực

50733 19013132/HSCBA-HN 190000663/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD Giá treo đỡ người tập đi

Còn hiệu lực

50734 19000081/HSCBA-NA 190000008/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Chân răng nhân tạo và nắp chụp chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

50735 19012286/HSCBA-HCM 190000554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bộ Garo hơi

Còn hiệu lực

50736 19012266/HSCBA-HCM 190000555/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Băng ép cầm máu

Còn hiệu lực

50737 19012280/HSCBA-HCM 190000556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Dụng cụ nhỏ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

50738 19012240/HSCBA-HCM 190000557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC Bàn mổ, bàn khám và thiết bị dùng trong phòng mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

50739 19012254/HSCBA-HCM 190000558/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC VẬT TƯ Y TẾ, PHỤ KIỆN CỦA MÁY X-QUANG VÀ CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

50740 19012259/HSCBA-HCM 190000559/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Hệ thống chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực