STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50731 000.00.19.H29-201202-0002 200002166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA NỘI THẤT Y TẾ - SAIKANG

Còn hiệu lực

50732 000.00.19.H29-201203-0003 200002167/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KHẨU TRANG Y TẾ 3D Coop Select

Còn hiệu lực

50733 000.00.19.H29-201123-0001 200002168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT CỦA HÃNG Medicrea International S.A (PASS LP)

Còn hiệu lực

50734 000.00.19.H29-201208-0008 200002169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ soi thanh quản

Còn hiệu lực

50735 000.00.19.H29-201209-0004 200002170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép)

Còn hiệu lực

50736 000.00.19.H29-200421-0006 200002172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ thử kích cỡ chỏm xương đùi

Còn hiệu lực

50737 000.00.19.H29-200421-0007 200002173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ đóng chỏm xương đùi

Còn hiệu lực

50738 000.00.19.H29-200421-0008 200002174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

50739 000.00.19.H29-201021-0003 200002175/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGAFLEX RHIZO

Còn hiệu lực

50740 000.00.19.H29-201124-0002 200002176/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch muối biển vệ sinh mũi

Còn hiệu lực