STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50741 000.00.19.H29-220104-0004 220000010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK

Còn hiệu lực

50742 000.00.04.G18-220106-0044 220000311/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Băng thấm hút dịch vết thương, không gel

Còn hiệu lực

50743 000.00.18.H24-220105-0001 220000001/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH ĐƯỢC PHẨM VIỆT DŨNG - NHÀ THUỐC VIỆT DŨNG

Còn hiệu lực

50744 000.00.04.G18-220106-0051 220000309/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim hút phẫu thuật

Còn hiệu lực

50745 000.00.04.G18-211221-0001 220000308/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

50746 000.00.04.G18-220105-0008 220000306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM Máy điện xung trị liệu tại nhà

Còn hiệu lực

50747 000.00.04.G18-220106-0042 220000305/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm

Còn hiệu lực

50748 000.00.04.G18-220106-0041 220000304/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu

Còn hiệu lực

50749 000.00.04.G18-220104-0050 220000303/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kính tiếp xúc phi cầu soi võng mạc

Còn hiệu lực

50750 000.00.04.G18-220106-0016 220000302/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Thiết bị điều chỉnh lưu lượng; làm ẩm khí oxy dòng cao & phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực