STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50771 000.00.04.G18-220106-0015 220000283/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

50772 000.00.04.G18-220106-0014 220000282/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Móc vén cân cơ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

50773 000.00.04.G18-220105-0037 220000281/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ ống lấy máu kèm kim

Còn hiệu lực

50774 000.00.48.H41-220105-0001 220000001/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ AN

Còn hiệu lực

50775 000.00.04.G18-220105-0059 220000279/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện tim

Còn hiệu lực

50776 000.00.04.G18-220105-0063 220000278/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SNP Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

50777 000.00.04.G18-211230-0046 220000277/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Khóa 3 ngã có dây

Còn hiệu lực

50778 000.00.04.G18-211230-0045 220000276/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50779 000.00.19.H29-220105-0002 220000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng đông khô-Biomaxima, Poland

Còn hiệu lực

50780 000.00.04.G18-220106-0006 220000275/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Clip đóng vết thương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực