STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51311 000.00.19.H29-201029-0007 200001962/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Khay lấy dấu răng và khớp cắn nha khoa

Còn hiệu lực

51312 000.00.19.H29-201102-0003 200001963/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ / tay cầm phẫu thuật nội soi các loại, các cỡ. Bao gồm:

Còn hiệu lực

51313 000.00.19.H29-201001-0003 200001964/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống nguồn sáng và ống dẫn ánh sáng dùng trong thủ thuật nội soi

Còn hiệu lực

51314 000.00.19.H29-201001-0002 200001965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống camera và bộ thiết bị điều khiển dùng trong thủ thuật nội soi

Còn hiệu lực

51315 000.00.17.H39-201028-0001 200000053/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

51316 000.00.17.H39-201030-0002 200000054/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH HUNUFA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51317 000.00.16.H23-201030-0001 200000110/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi Nước biển sâu ATP người lớn

Còn hiệu lực

51318 000.00.16.H23-201030-0002 200000111/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi Nước biển sâu ATP trẻ em

Còn hiệu lực

51319 000.00.19.H29-201030-0004 200001956/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51320 000.00.19.H29-201027-0008 200001957/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Bộ kính lúp và phụ kiện kính lúp dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực