STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51361 000.00.16.H25-201113-0001 200000068/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY

Còn hiệu lực

51362 000.00.16.H25-201111-0002 200000067/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC ĐẠI KHẨU TRANG Y TẾ HÀ NAM

Còn hiệu lực

51363 000.00.03.H42-201118-0001 200000023/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH SOBE DUNG DỊCH NHỎ HỌNG SOBE

Còn hiệu lực

51364 000.00.03.H42-201007-0001 200000005/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG YẾN

Còn hiệu lực

51365 000.00.16.H23-201119-0001 200000113/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng Pharphap proline

Còn hiệu lực

51366 000.00.19.H29-201117-0006 200002063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ Y TẾ TÂM MINH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51367 000.00.19.H29-201118-0004 200002064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Miếng dán điện cực VivaLNK

Còn hiệu lực

51368 000.00.19.H29-201118-0003 200000316/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51369 000.00.19.H29-201109-0001 200000317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÀNG NHẬT TỐT NHẤT OKINAWA

Còn hiệu lực

51370 000.00.19.H29-201116-0015 200002065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ nâng xoang trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực