STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51901 000.00.19.H29-211101-0009 210000865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN PHÁT HẬU Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

51902 000.00.19.H29-210916-0006 210000866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Dung dịch bôi trơn

Còn hiệu lực

51903 000.00.19.H29-210826-0005 210000284/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DUY HƯNG

Còn hiệu lực

51904 000.00.19.H29-210813-0011 210000867/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

51905 000.00.16.H05-211102-0001 210000102/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG

Còn hiệu lực

51906 000.00.16.H33-210922-0001 210000005/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 162

Còn hiệu lực

51907 000.00.16.H33-210922-0002 210000006/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 197

Còn hiệu lực

51908 000.00.16.H33-210922-0004 210000007/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 263

Còn hiệu lực

51909 000.00.19.H29-210420-0011 210000855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Bút đánh dấu phẫu thuật tiệt trùng

Còn hiệu lực

51910 000.00.19.H29-210612-0002 210000279/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực