STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52001 18011382/HSCBA-HN 180001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ đặt nội khí quản có video

Còn hiệu lực

52002 18011399/HSCBA-HN 180001598/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

52003 18011404/HSCBA-HN 180001599/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

52004 18011403/HSCBA-HN 180001600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm PHCbi.

Còn hiệu lực

52005 18011402/HSCBA-HN 180001601/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản dược phẩm PHCbi

Còn hiệu lực

52006 18006360/HSCBSX-HN 180000026/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA Sản xuất nồi hấp và vật tư phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

52007 18011393/HSCBA-HN 180001602/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm PHCbi

Còn hiệu lực

52008 18010629/HSCBA-HCM 180001637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Bộ nạp đầu dò nhiệt kế đo tai MC522

Còn hiệu lực

52009 18010635/HSCBA-HCM 180001638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ Máy đo khúc xạ đa chức năng tự động hiệu Visionix

Còn hiệu lực

52010 18009043/HSCBMB-HCM 180000194/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH

Còn hiệu lực