STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52111 000.00.19.H26-200928-0015 200001737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52112 000.00.19.H26-200930-0004 200001738/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ HEALTHVIE - KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG NHIỄM KHUẨN

Còn hiệu lực

52113 000.00.19.H26-200929-0011 200001739/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ HEALTHVIE - KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực

52114 000.00.19.H26-201004-0001 200001741/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

52115 000.00.19.H26-201006-0001 200000233/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Hệ thống rửa tay vô trùng, khử khuẩn bằng UV, loại 2 vòi, điều khiển cơ học

Còn hiệu lực

52116 000.00.19.H26-200924-0003 200001742/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Hệ thống rửa tay vô trùng, khử khuẩn bằng UV, loại 02 vòi, điều khiển cơ học

Còn hiệu lực

52117 000.00.19.H26-201005-0001 200001740/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52118 000.00.10.H31-200929-0001 200000032/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52119 000.00.24.H49-200922-0001 200000007/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

52120 000.00.19.H29-200820-0006 200001779/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA KHẨU TRANG Y TẾ (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực