STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52131 000.00.19.H17-200916-0001 200000012/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52132 000.00.17.H62-200827-0001 200000028/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52133 000.00.19.H26-200904-0005 200000330/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52134 000.00.19.H26-200903-0008 200000331/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

52135 000.00.19.H26-200908-0002 200000220/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC GIÀU Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

52136 000.00.19.H26-200905-0001 200001637/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Hệ thống khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

52137 000.00.19.H26-200908-0010 200000333/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52138 000.00.19.H26-200908-0004 200000334/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EXALAB

Còn hiệu lực

52139 000.00.19.H26-200904-0008 200001638/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA XỊT HỌNG ABIPOLIS

Còn hiệu lực

52140 000.00.19.H26-200908-0006 200001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực