STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52131 000.00.24.H49-211215-0006 210000021/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BÃI CHÁY

Còn hiệu lực

52132 000.00.24.H49-211216-0006 210000022/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TIÊN PHONG

Còn hiệu lực

52133 17000104/HSCBTV-BYT 210000008/PTVKT-BYT

PHẠM XUÂN HƯNG

Còn hiệu lực

52134 17000105/HSCBTV-BYT 210000009/PTVKT-BYT

ĐOÀN NGỌC ANH

Còn hiệu lực

52135 170000501/HSTVKT-BYT 210000010/PTVKT-BYT

NGUYỄN VĂN HÙNG

Còn hiệu lực

52136 000.00.15.H01-211215-0001 210000002/PCBA-AG

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52137 000.00.15.H01-211210-0001 210000003/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM TINH DẦU XÔNG CẢM CÚM FLU DEFENSE

Còn hiệu lực

52138 000.00.15.H01-211206-0001 210000014/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 331

Còn hiệu lực

52139 000.00.19.H26-211011-0007 210000752/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MAMA'S MEDICAL

Còn hiệu lực

52140 000.00.16.H25-211201-0001 210000011/PCBSX-HNa

HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN HỢP Bộ đồ phòng dịch

Còn hiệu lực