STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52131 18010785/HSCBA-HCM 180001791/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Dụng cụ đinh nội tủy mini

Còn hiệu lực

52132 18010786/HSCBA-HCM 180001792/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Dụng cụ mảnh lớn và Dụng cụ thêm cho hệ thống khóa mảnh lớn

Còn hiệu lực

52133 18000010/HSCBSX-NĐ 180000004/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Nước muối sinh lý Natriclorid 0.9%

Còn hiệu lực

52134 18010788/HSCBA-HCM 180001793/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ mảnh xương lớn

Còn hiệu lực

52135 18010789/HSCBA-HCM 180001794/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Hộp dụng cụ đinh nội tủy xương cánh tay

Còn hiệu lực

52136 18010790/HSCBA-HCM 180001795/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít nén ép rỗng nòng không mũ vít

Còn hiệu lực

52137 18010792/HSCBA-HCM 180001796/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít rỗng nòng HB7.3

Còn hiệu lực

52138 18010793/HSCBA-HCM 180001797/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít khóa rỗng nòng HB6.5

Còn hiệu lực

52139 18010794/HSCBA-HCM 180001798/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít rỗng nòng HB4.5

Còn hiệu lực

52140 18010797/HSCBA-HCM 180001799/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA VỚ (TẤT) Y KHOA VENOFLEX MICRO

Còn hiệu lực