STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52211 000.00.19.H29-200807-0020 200001746/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ORTEL C1 ANATOMIC

Còn hiệu lực

52212 000.00.19.H29-200807-0013 200001747/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ACTION RELIEVER

Còn hiệu lực

52213 000.00.19.H29-200807-0019 200001748/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGAFLEX CLAVICULAR STRAPS

Còn hiệu lực

52214 000.00.20.H63-200917-0001 200000003/PCBSX-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang y tế Juliet Rose Kid

Còn hiệu lực

52215 000.00.19.H17-200924-0001 200000034/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHI LONG

Còn hiệu lực

52216 000.00.16.H05-200924-0001 200000147/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP KHẨU TRANG Y TẾ FRESHER

Còn hiệu lực

52217 000.00.19.H29-200921-0004 200001728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KING MASK KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

52218 000.00.19.H29-200817-0004 200001729/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE KHẨU TRANG Y TẾ/DISPOSSABLE MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52219 000.00.19.H29-200921-0014 200000342/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN 3 CHIỀU Nẹp xương hàm dưới

Còn hiệu lực

52220 000.00.19.H29-200922-0002 200001730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực