STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52221 18012373/HSCBA-HN 190000010/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy rửa phim tự động

Còn hiệu lực

52222 18012422/HSCBA-HN 190000011/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC 5 THÀNH PHẦN

Còn hiệu lực

52223 18012442/HSCBA-HN 190000012/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim chụp X-quang khô

Còn hiệu lực

52224 18012423/HSCBA-HN 190000014/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

52225 18012448/HSCBA-HN 190000015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ VIỆT Bộ giường đa chức năng

Còn hiệu lực

52226 18011880/HSCBMB-HN 190000001/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52227 18012391/HSCBA-HN 190000016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG Băng dính vết thương có lớp keo không tẩm thuốc Elasgo (kích thước 20mm x 60mm; 38mm x 72mm; 19mm x 72mm)

Còn hiệu lực

52228 18012434/HSCBA-HN 190000020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Băng bột tổng hợp ORBE - ORBE CAST ( Orthopedic Casting Tape)

Còn hiệu lực

52229 18012390/HSCBA-HN 190000023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Elasgo (kích thước 1.25cm x 5m; 1.25cm x 4m; 2.5cm x 5m; 2.5cm x 4m)

Còn hiệu lực

52230 18012426/HSCBA-HN 190000028/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Bộ dây truyền dịch, với lọc khí, chạc chữ Y và không có kim tiêm

Còn hiệu lực