STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52271 18000108/HSCBA-LS 180000001/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẠNG SƠN Xe đẩy cáng hợp kim nhôm dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

52272 18009945/HSCBA-HN 180000256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52273 18009949/HSCBA-HN 180000257/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Chất rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

52274 18009892/HSCBA-HN 180000258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH Lọ xịt mũi Agenytin

Còn hiệu lực

52275 18009893/HSCBA-HN 180000259/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH Lọ xịt mũi Ohite

Còn hiệu lực

52276 17007314/HSCBA-HN 180000261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch pha loãng (dùng cho máy chiết tách tế bào E-prep)

Còn hiệu lực

52277 17009304/HSCBA-HN 180000262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động

Còn hiệu lực

52278 17009306/HSCBA-HN 180000263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Que thử dùng cho máy xét nghiệm ammonia trong máu

Còn hiệu lực

52279 18009776/HSCBA-HN 180000264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy tạo oxi

Còn hiệu lực

52280 18009827/HSCBA-HN 180000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực