STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52291 000.00.19.H29-200917-0024 200001714/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực

52292 000.00.19.H29-200623-0017 200001715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi H2O2

Còn hiệu lực

52293 000.00.19.H29-200918-0004 200001716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GLOBAL FASHION khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52294 000.00.16.H05-200921-0004 200000143/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH KHẨU TRANG Y TẾ AJA

Còn hiệu lực

52295 000.00.16.H05-200918-0001 200000142/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Khẩu trang y tế Toàn Thịnh

Còn hiệu lực

52296 000.00.16.H05-200910-0001 200000115/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

52297 000.00.19.H29-200908-0011 200001689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Băng bó bột

Còn hiệu lực

52298 000.00.19.H29-200914-0009 200001690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG GHẾ KHÁM (GHẾ BÁC SĨ)

Còn hiệu lực

52299 000.00.19.H29-200917-0020 200001691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Móc dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52300 000.00.19.H29-200917-0019 200001692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tay khoan/ Mũi khoan dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực