STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52341 000.00.19.H29-200917-0001 200000333/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52342 000.00.16.H23-200917-0001 200000101/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế Vietpower

Còn hiệu lực

52343 000.00.18.H20-200914-0001 200000015/PCBA-ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM KHẨU TRANG Y TẾ TIẾN AN Khẩu Trang Y Tế Rio

Còn hiệu lực

52344 000.00.19.H26-200909-0001 200001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế bệnh nhân

Còn hiệu lực

52345 000.00.19.H26-200910-0003 200001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

52346 000.00.19.H26-200824-0018 200001645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ P&D Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

52347 000.00.19.H26-200915-0001 200001646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52348 000.00.12.H19-200919-0003 200000052/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ BEL 95

Còn hiệu lực

52349 000.00.12.H19-200919-0002 200000051/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

52350 000.00.12.H19-200919-0001 200000050/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực