STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52421 000.00.19.H29-200911-0003 200001657/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Giấy điện tim

Còn hiệu lực

52422 000.00.19.H29-200911-0004 200001658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Giấy điện tim

Còn hiệu lực

52423 000.00.19.H29-200910-0002 200000324/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV KIM NGÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52424 000.00.19.H29-200911-0016 200000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG HIỀN ME

Còn hiệu lực

52425 000.00.19.H29-200912-0001 200001659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TẠO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52426 000.00.19.H29-200912-0002 200001660/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52427 000.00.19.H29-200909-0011 200001661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN KHẨU TRANG Y TẾ NAM SƠN

Còn hiệu lực

52428 000.00.19.H29-200912-0003 200000325/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GLOBAL FASHION Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52429 000.00.19.H29-200912-0006 200000253/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN BUÔN VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC HOÀNG NHÂN

Còn hiệu lực

52430 000.00.19.H29-200909-0013 200000326/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU PNTD VINA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực