STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52481 000.00.17.H09-211202-0009 210000066/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 313 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

52482 000.00.17.H09-211202-0010 210000067/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 400 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

52483 000.00.17.H09-211202-0011 210000068/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 438 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

52484 000.00.17.H09-211202-0012 210000069/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 332 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

52485 000.00.18.H56-211204-0001 210000020/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Xịt mũi Osmax Gold

Còn hiệu lực

52486 000.00.18.H56-211204-0002 210000021/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Xịt mũi Zenmax Gold

Còn hiệu lực

52487 000.00.17.H09-211122-0001 210000030/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FOUNDATION WELLNESS INTERNATIONAL Giày hậu phẩu

Còn hiệu lực

52488 000.00.17.H09-211123-0002 210000122/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52489 000.00.12.H19-211208-0001 210000054/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THIÊN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52490 000.00.16.H23-211206-0005 210000116/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch xịt chống sâu răng Royal Bee TVX

Còn hiệu lực