STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52481 000.00.48.H41-200903-0001 200000026/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

52482 000.00.48.H41-200903-0002 200000027/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

52483 000.00.48.H41-200914-0001 200000007/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Còn hiệu lực

52484 000.00.16.H23-200911-0001 200000046/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52485 000.00.16.H23-200915-0001 200000097/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH PRO Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52486 000.00.19.H26-200907-0003 200001608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA GEL PHỤ KHOA/SENCI VAGINA W

Còn hiệu lực

52487 000.00.19.H26-200907-0005 200001609/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI STERIL/ XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

52488 000.00.19.H26-200907-0004 200001610/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI SMILE/ SÚC MIỆNG TRÀ XANH

Còn hiệu lực

52489 000.00.19.H26-200831-0009 200001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương có một lớp keo dính không tẩm thuốc Firstgo

Còn hiệu lực

52490 000.00.19.H26-200831-0005 200001612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Firstgo

Còn hiệu lực