STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52531 000.00.17.H39-200908-0001 200000003/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA

Còn hiệu lực

52532 000.00.16.H23-200916-0002 200000050/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VŨ HIẾU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52533 000.00.16.H05-200912-0001 200000140/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

52534 000.00.16.H05-200912-0002 200000141/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HTD VINA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52535 000.00.17.H09-200914-0003 200000116/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Dụng cụ chứa hóa chất và mẫu

Còn hiệu lực

52536 000.00.17.H09-200914-0002 200000117/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

52537 000.00.17.H09-200920-0001 200000048/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO A&B Răng sứ

Còn hiệu lực

52538 000.00.17.H09-200911-0004 200000115/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚC LONG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52539 000.00.19.H29-200821-0052 200001669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52540 000.00.19.H29-200911-0012 200000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực