STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52761 000.00.19.H29-200909-0002 200001614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV GREEN SKY Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52762 000.00.07.H28-200908-0001 200000008/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DHH LƯƠNG SƠN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52763 000.00.07.H28-200907-0001 200000001/PCBMB-HB

CÔNG TY TNHH BESTMART VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52764 000.00.19.H29-200902-0001 200001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52765 000.00.10.H31-200812-0001 200000042/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

52766 000.00.19.H29-200901-0013 200001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52767 000.00.19.H29-200901-0014 200001593/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52768 000.00.19.H29-200901-0015 200001594/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52769 000.00.19.H29-200901-0016 200001595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52770 000.00.19.H29-200901-0017 200001596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực