STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52991 000.00.04.G18-200813-0015 20000508CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52992 000.00.04.G18-200813-0004 20000507CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC SẢN XUẤT QUANG THÁI KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52993 000.00.04.G18-200810-0004 20000506CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cánh ống thông/ A.V. Fistula Needle Set with Needle gauge 12G~24G

Còn hiệu lực

52994 000.00.04.G18-200817-0005 20000505CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52995 000.00.04.G18-200813-0007 20000504CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Đèn chiếu vàng da một mặt - Overhead Phototherapy

Còn hiệu lực

52996 000.00.04.G18-200813-0008 20000503CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Đèn chiếu vàng da hai mặt - Double Side Phototherapy

Còn hiệu lực

52997 000.00.04.G18-200817-0019 20000502CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

52998 000.00.04.G18-200819-0003 20000501CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH CAO SU NHÂN TẠO KHÔNG BỘT/ PROTECTIVE GLOVES

Còn hiệu lực

52999 000.00.04.G18-200817-0017 20000500CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG Khẩu trang y tế Safety (Safety medical mask)

Còn hiệu lực

53000 000.00.04.G18-200818-0001 20000499CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK/ Medical Mask HT PRO MASK

Còn hiệu lực