STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53151 000.00.17.H39-200813-0002 200000001/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM KIN KIT

Còn hiệu lực

53152 000.00.17.H39-200818-0001 200000057/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN KHẢU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

53153 000.00.17.H39-200819-0001 200000039/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHONG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

53154 000.00.19.H26-200820-0007 200000001/PCBA-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53155 000.00.04.G18-200423-0395 20000113/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53156 000.00.04.G18-200806-0004 20000476CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN MEDI-LIFE KHẨU TRANG Y TẾ MYO2 (MYO2 MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

53157 000.00.04.G18-200810-0009 20000475CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM TRÒNG MẮT KÍNH THUỐC (OPHTHALMIC LENS)

Còn hiệu lực

53158 000.00.04.G18-200513-0012 20000474CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK MAI KHOA Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

53159 000.00.04.G18-200708-0008 20000473CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HAVI VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch (ISOLATION CLOTHES)

Còn hiệu lực

53160 000.00.04.G18-200805-0010 20000472CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM Khẩu trang y tế (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực