STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53201 18010259/HSCBA-HCM 180001306/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy huyết học 26 thông số

Còn hiệu lực

53202 18010260/HSCBA-HCM 180001307/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy huyết học 22 thông số

Còn hiệu lực

53203 18010261/HSCBA-HCM 180001308/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy đo đông máu bán tự động

Còn hiệu lực

53204 18010262/HSCBA-HCM 180001309/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy đo đông máu bán tự động

Còn hiệu lực

53205 18010264/HSCBA-HCM 180001310/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

53206 18010281/HSCBA-HCM 180001311/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53207 18010282/HSCBA-HCM 180001312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

53208 18010283/HSCBA-HCM 180001313/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

53209 18010284/HSCBA-HCM 180001314/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

53210 18010286/HSCBA-HCM 180001315/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy sinh hóa tự động

Còn hiệu lực