STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53201 000.00.19.H29-200825-0017 200001460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIJAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53202 000.00.19.H29-200717-0013 200001461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA XE LĂN, BĂNG CA ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

53203 000.00.19.H29-200824-0006 200001462/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TUẤN NHUNG Khẩu trang y tế 4 lớp BOPA

Còn hiệu lực

53204 000.00.19.H29-200824-0018 200000226/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀNG BIOCO

Còn hiệu lực

53205 000.00.19.H29-200824-0002 200000288/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53206 000.00.19.H29-200825-0016 200001465/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP BẠCH TUYẾT / BẠCH TUYẾT MASK (3 LAYERS), KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP BẠCH TUYẾT / BẠCH TUYẾT MASK (4 LAYERS)

Còn hiệu lực

53207 000.00.19.H29-200821-0027 200000290/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BAO BÌ PHÚC KHANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53208 000.00.16.H23-200828-0001 200000043/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HẢI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53209 000.00.19.H26-200825-0014 200001521/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHANG THỊNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53210 000.00.19.H26-200827-0003 200001522/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE KHẨU TRAN Y TẾ MASQUER ANTI - FOG

Còn hiệu lực