STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53271 000.00.19.H26-200820-0011 200001487/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BHT DUNG DỊCH XỊT MŨI ANTAXOANG

Còn hiệu lực

53272 000.00.19.H26-200825-0022 200001492/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEPHARM Khẩu trang y tế Tuấn Đất Việt

Còn hiệu lực

53273 000.00.19.H26-200820-0010 200001495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRIFFIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI SHAMIXOAN

Còn hiệu lực

53274 000.00.19.H26-200802-0002 200000197/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG PHƯỢNG Khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp.

Còn hiệu lực

53275 000.00.19.H26-200814-0007 200001498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Blue Ocean Baby

Còn hiệu lực

53276 000.00.19.H26-200814-0006 200001499/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Blue Ocean

Còn hiệu lực

53277 000.00.19.H26-200818-0011 200001500/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC Dung dịch xịt mũi Nano Spray

Còn hiệu lực

53278 000.00.19.H26-200817-0010 200000297/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC LÂM

Còn hiệu lực

53279 000.00.19.H26-200817-0003 200001504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bàn phẫu thuật

Còn hiệu lực

53280 000.00.19.H26-200819-0010 200001505/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Bàn sản đa năng

Còn hiệu lực