STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53431 18011079/HSCBA-HCM 180002067/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỆT KIM ĐOÀN TẤT THÀNH Khẩu Trang Y Tế Kháng Khuẩn

Còn hiệu lực

53432 18011120/HSCBA-HCM 180002068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẮT KÍNH AN THÁI BÌNH Tròng kính bằng plastic

Còn hiệu lực

53433 18011123/HSCBA-HCM 180002069/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN NGUYÊN Bộ Dụng cụ bó bột 3D

Còn hiệu lực

53434 18011125/HSCBA-HCM 180002070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG MÁY ĐO SpO2, HUYẾT ÁP QUA DA VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

53435 18011126/HSCBA-HCM 180002071/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SHANG YANG Miếng dán trắng răng ANRIEA

Còn hiệu lực

53436 18011127/HSCBA-HCM 180002072/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG BĂNG CA CỨU THƯƠNG VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

53437 18009096/HSCBMB-HCM 180000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Còn hiệu lực

53438 18009095/HSCBMB-HCM 180000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUA

Còn hiệu lực

53439 18009091/HSCBMB-HCM 180000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HOA THỊNH

Còn hiệu lực

53440 18000521/HSCBMB-TH 180000007/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH SM

Còn hiệu lực